Blockchain; hype versus toegevoegde waarde

De hype rondom blockchain is enorm. Een groot deel van de hype is te verklaren rondom de onzekerheid. Want hoewel er al talloze toepassingen zijn bedacht, is het voorlopig nog wachten op massa adoptie. De ups en downs van Bitcoin en andere digitale valuta over de afgelopen 2 jaar zijn te vergelijken met een achtbaan. Nu we aan het einde van 2018 zijn aangekomen is het tijd om te evalueren of het hier om een hype gaat, of om een technologie die de samenleving zoals we die nu kennen gaat veranderen.

De tientallen blockchain projecten van vandaag de dag zijn alleen spannend als het werkt. Dit kan alleen bewezen worden aan de hand van use-cases. Om als blockchain project of cryptocurrency te overleven moet je de markt kunnen laten zien dat je toegevoegde waarde levert. Dit kan door een bestaand probleem op te lossen of processen efficiënter te maken.

In sommige gevallen gaat dit nog niet heel soepel. Een van de problemen die adoptie in de weg staat is de kosten. Om echt decentraal te blijven, werken de meeste blockchains met miners. Miners gebruiken zeer veel energie. Zo wordt er in IJsland meer energie gebruikt voor het minen van Bitcoin dan dat er gebruikt wordt om alle inwoners van het land van stroom te voorzien. Ook schaalbaarheid is in sommige gevallen een issue. Lition was een project dat op Ethereum gebouwd was. Volgens de ceo van Lition werd het echter geen succes omdat de Ethereum blockchain te traag werkt.

Waar vooral sommige cryptocurrencies moeite hebben om massale adoptie te verwezenlijken, is er een aantal veelbelovende blockchain projecten op de markt gekomen. Projecten die hun waarde bewijzen in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is Power Ledger. Power Ledger is een gedecentraliseerd netwerk waar consumenten onderling zelfstandig hun duurzame energie kunnen kopen en verkopen. Het zal het nog een tijd duren voordat consumenten massaal zelf energie zullen opwekken door middel van zonnepanelen en andere bronnen, maar de Australische overheid steunt het project al.

Een ander scenario waar blockchain van toegevoegde waarde kan zijn is binnen de muziekindustrie. Projecten als Mycelia en Moosty bouwen een decentraal ecosysteem voor muzikanten, waar auteursrecht wordt vastgelegd op de blockchain.

Hoe lang het gaat duren voordat blockchain volledig is geïntegreerd in onze maatschappij en economie is moeilijk te voorspellen. Een ding is echter zeker: projecten die toegevoegde waarde kunnen bewijzen aan de hand van praktijktoepassingen zullen overleven.

Wij danken Jerry van CryptoUniversity voor het delen van zijn ideeën in deze guest blog.

comments powered by Disqus